March 22nd, 2011 by smow
Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Vitrastanden på Orgatec 2010 var domineret af især to tegnestuers arbejde: Antonio Citterio og Ronan og Erwan Bouroullec.

Udover at præsentere nye variationer af deres Alcove Sofa og Playns ‘workstation’, løftede Vitra også sløret for Bouroullecs nye ‘Communal Cells’ – modulære skillevægge/indretningsarkitektur-systemer og deres ‘High Meeting Table’.

Foruden at diskutere de to brødres kommende yacht-projekt, talte vi også om de nye Vitraprodukter, om hvordan brødrernes eget kontor ser ud, og om hvad der virkelig er vigtigt i forhold til kontordesign.

(smow)blog: Kan du kort fortælle os om de nye produkter I udstiller her på Orgatec?

Erwan Bouroullec: Ronan og jeg har arbejdet en hel del sammen med Vitra, og viser her nogle justeringer for produkter vi allerede har skabt, samt resultatet af nogle undersøgelser vi har lavet i forbindelse med arbejdet med at skabe flere ‘rum’ i enkelte kontorer, ved hjælp af et ‘cellesystem’ som vi har kaldt for ‘Communal Cells’.

(smow)blog: Og kan man se på ‘Communal Cells’ som en slags forlængelse af Alcove Systemet?

Erwan Bouroullec: Både ja og nej. Det er designet efter samme princip, men mere tilpasset denne form for ‘små-arkitektur’, som du har brug for i et åbent kontorlandskab – eksempelvis et køkken, en printerstand eller et lille mødelokale – altså rum der er designet til at tjene både arbejds- og ikke-arbejdsrelaterede formål.

Alcove Work by Ronan and Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Alcove Work af Ronan og Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

(smow)blog: Og hvordan ser Bouroullecs eget kontor så ud?

Erwan Bouroullec: Det rare ved vores eget kontor er, er vi er heldige nok til at have mulighed for at bruge masser af forskellige arbejdsmetoder.  Nogle gange tegner jeg, nogle gange arbejder jeg på computer, og  andre gange bygger jeg modeller så kontoret ser lidt rodet ud, men det er netop fordi vi gør en hel masse ting på samme tid – hvilket er ret forfriskende.

Dét, jeg tror folk har brug for på deres arbejdspladser, er at ændre hvad de gør i løbet af dagen, ændre deres kropsholdning. Det tror jeg er meget vigtigt..

(smow)blog: … så man føler sig godt tilpas på kontoret?

Erwan Bouroullec: Ja, jeg tror den bedste måde at føle sig tilpas på kontoret er, at blive konfronteret med forskellige former for komfort i løbet af dagen: nogle gange sidder man i en sofa som vi gør nu, nogle gange i en kontorstol, andre gange på en almindelig spisebordsstol, men skiftet mellem disse er vigtigt. At sidde hele dagen i en sofa som denne ville ikke føles særlig godt, måske er det bedre at sidde på en kontorstol hele dagen, men alligevel ikke optimalt. Også skiftet mellem at være i et åbent kontorlandskab til at være ‘skjult’ for andre er vigtigt.

(smow)blog: Arbejder I på nogle projekter for tiden?

Erwan Bouroullec: Vi er lige begyndt på et sejlbådsprojekt, som er ret spændende.

(smow)blog: Det lyder sådan, og lidt af en forandring i forhold til jeres normale projekter?

Erwan  Bouroullec: Ja, men på en måde har vi altid haft den slags projekter, der er en lille smule anderledes i forhold til det spor vi normalt følger – og det er en interessant dynamik fordi det giver os nogle friske synspunkter, og samtidig oplever vi ting der kan hjælpe i forhold til vores industrielle arbejde.

(smow)blog: Så I tænker på nye måder, og overfører dét til jeres andre projekter?

Erwan Bouroullec: Ja, jeg synes det er virkelig interessant at blive konfronteret med en anden sammenhæng. Fra mit synspunkt er det virkelige ‘mål’ med design at opnå en interessant balance mellem en masse forskellige faktorer, så jo flere sammenhænge du bliver konfronteret med, desto mere lærer du om den måde du kan balancere tingene på.

Communal Cells by Ronan and Erwan Bouroullec for Vitra - here as a kitchen

Communal Cells af Rowan og Erwan Bouroullec for Vitra - her som et køkken.

Posted in Designer, Exhibitions and Shows, Interview, orgatec, Producer, smow design blog på dansk, Vitra Tagged with: , , ,

Inside a Communal Cell set out as a comfortable space with sofa
December 6th, 2010 by smow

Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010


The Vitra stand at Orgatec 2010 was dominated by the work of two design studios: Antonio Citterio and Ronan and Erwan Bouroullec.
In addition to presenting new variations of their Alcove Sofa and Playns workstation, Vitra also unveiled the Bouroullec’s new Communal Cells modular partition/interior architecture system and their High Meeting Table
Apart from discussing the brothers forthcoming yacht project, we also talked about, the new Vitra products, what the Bouroullec’s own office looks like and what is truly important in office design.

(smow)blog: Can you briefly tell us about the new products you are exhibiting here at Orgatec?

Erwan Bouroullec: Ronan and me have been working quite a lot with Vitra and are showing here some adjustments to products we have already designed and also the result of some research we have been doing for quite some time on creating rooms within rooms in offices,  from which we have created a cell system called Communal Cells.

(smow)blog: And can one see Communal Cells as an extension of the Alcove System?

Erwan Bouroullec: Yes and no. It’s the same sort of principle but more adapted to the question of this kind of small architecture that you need in an open plan office. For example, a kitchen, a printer stand or a small meeting room – so spaces that are designed to serve everyone for both work and non-work.

(smow)blog: And, what does the Bouroullec’s own office look like?

Alcove Work by Ronan and Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Alcove Work by Ronan and Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Erwan Bouroullec: What is nice in our office is that we are really lucky to be able to use lots of different working methods, and so sometimes I am drawing, sometimes working on a computer, sometimes making mock-ups so the office looks a little bit messy, but that’s because we are doing quite a lot of different things at the same time. Which is quite refreshing.
What I think people need at work is to change what they do during the day and to change the position of the body. I think that is very important…

(smow)blog: … so that one feels comfortable in the office…

Erwan Bouroullec: … Yes, I think the best way to feel comfortable in an office to be confronted during the day by dfferent kinds of comfort: sometimes sitting in a sofa as we are now, sometime sitting in an office chair, sometimes in a dining chair, but changing is important. Because sitting the whole day in a sofa like this is not so good, to spend one day in an office chair is maybe better, but also not perfect. But also sometimes being in open, public space and sometimes being hidden from the others.

(smow)blog: And any projects that you are working on at the moment?

Erwan Bouroullec: We are just starting a sail boat project which is quite exciting.

(smow)blog: Certainly, and a bit of a change from your normal work?

Erwan Bouroullec: Yes, but in a way we always have had such kinds of projects that are a little bit outside the tracks that we usually follow. And it is an interesting dynamic because it brings us some fresh points of view and also we experience things that can help our industrial work.

(smow)blog: So thinking in different ways and then transferring that to your other work…

Erwan Bouroullec: Yeah, I think being confronted to a different context is really interesting. The real question of design from my point of view is to achieve an interesting balance between a lot of different factors and so the more contexts you are confronted by the more you learn about the way you can balance things.

Communal Cells by Ronan and Erwan Bouroullec for Vitra - here as a kitchen

Communal Cells by Ronan and Erwan Bouroullec for Vitra - here as a kitchen

Posted in Designer, Exhibitions and Shows, Interview, orgatec, Producer, Product, Vitra Tagged with: , , ,

orgatec 2010 vitra
December 2nd, 2010 by smow
Vitra @ Orgatec 2010

Vitra @ Orgatec 2010

Although the public face of Vitra is unquestionably their “Home Collection”, for decades the backbone of the company has been their office furniture division.

Consequently a central feature of Vitra’s daily work involves developing new approaches to office design and attempting to predict what will be important for office workers in the coming years.

In 1991 Vitra commissioned the designers Michele de Lucchi, Ettore Sottsass and Andrea Branzi to develop some plans for future office design. A central component was the creation of an office environment that was both social and productive.

Since then Vitra have developed numerous variations on the theme. At Orgatec 2008, for example, Vitra presented their Net’n’Nest office design concept – a concept that essentially split an open plan office into spaces for communicative, group work (Net’) and spaces for concentrated, individual work (‘Nest) and provided furniture for both situations.

At Orgatec 2010 Vitra’s catchword was “Citizen Office 2011” .

Taking stock as it were 20 years after Branzi, de Lucchi and Sottsass presented the results of their research, Vitra’s “Citizen Office 2011” aims to present an up-to-date version of that work in the context of modern work practices, and in many ways can also be seen as further development of Net’n’Nest.

Sadly, Vitra felt obliged to riddle the whole exercise with the sort of unnecessary marketing vocabulary that makes our blood boil.

That marketing professionals have their own linguistic register is not only known but has been the subject of office satire for decades – we played our first game of “Marketing Jargon Bingo” in 1993 – and we’re certain that the average Vitra commercial customer is not only aware of this but is intelligent enough to get the idea on their own.

No one has ever sold anything by giving a collection of desks a marketing name and then comparing them to a suburban district.

And they never will.

Ever.

And to attempt such is a waste of time and money.

Always.

Alcove Work by Ronan and Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Alcove Work by Ronan and Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Fortuitously one or the other product presented by Vitra at Orgatec 2010 was of such a quality that it could calm our pulsating veins.

It sounds obvious but we were genuinely impressed with the Alcove Work by Ronan and Erwan Bouroullec. The Alcove is one of our favourite sofa designs, but was for us never an option for the office; however, by simply adding some storage space and a small surface on which one can write, the Bouroullecs have transformed it into something that can genuinely be recommended for workspaces.

The Bouroullec’s Communal Cells, in contrast,  initially made us recoil in horror – because we couldn’t understand why either Vitra or the Bouroullecs would want to produce a modern version 1970s airport telephone cells.

Then we realised that Communal Cells is in effect a modular concept with which users can create their own interior architecture.

And as with all sensible systems – rebuild and reconstruct as and when required.

And so with Communal Cells you have the possibility to create space for printers/copiers, for holding impromptu meetings, for installing a “snooze corner”… or whatever your office needs.

And once we understood that, we were genuinely impressed with the concept.

ID Chair Concept by Antonio Citterio for Vitra - unvieled at Orgatec 2010

ID Chair Concept by Antonio Citterio for Vitra - unvieled at Orgatec 2010

The other dominant designer within Vitra’s Orgatec 2010 show was Antonio Citterio. In addition to the Suita Club Sofa / Armchair and  Unix Chair Citterio’s most important contribution was without question the new ID Chair Concept.

Centred around a new patented motion system the ID Chair Concept looks like it will be a central feature of Vitra’s office design concepts for the next few years.

But more on the ID Chair Concept in a separate post.

In addition Vitra presented new products from Naoto Fukasawa, Arik Levy and the aforementioned HAL by Jasper Morrison.

Despite the marketing folks best attempts to muddy the waters, Vitra still base a lot of their office design concepts on a  loose interpretaton of Charles Eames “Collage” approach to domestic furnishing – which is no bad thing and certainly nothing to be ashamed of.

Variety is not only the spice of life but a necessity in an effective work place.

And so whereas “Citizens Office 2011” wont change the way companies and individuals think about their office environments – we’re certain that many of the individual products launched at Orgatec 2010 will.

And that many of the resulting office designs will ultimately resemble what Vitra discuss in their “Citizen Office 2011” manifesto.

Just without superfluous Office Forums and Workstation Areas.

Orgatec 2010: Vitra - Comunal Cells as wardrobe, Alcove Work , ID Chair Concept

Orgatec 2010: Vitra - Comunal Cells as wardrobe, Alcove Work , ID Chair Concept

Posted in Designer, Exhibitions and Shows, orgatec, Producer, Product, Vitra Tagged with: , , , , , , , , ,

La Maison Flottante. A floating house the Bouroullec's designed in 2006 for for resident artists in the CNEAI - Centre National de l'estampe et de l'art imprimé
November 1st, 2010 by smow
Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

Erwan Bouroullec @ Orgatec 2010

On the opening day of Orgatec we managed to grab a quick 10 minutes in an Alcove Sofa with Erwan Bouroullec.

Aside from not showing us what was in his sketch book, Erwan told us about one of the brother’s forthcoming projects.

A sail boat.

Yeah, yeah we thought, the cheeky Breton is having a bit of fun with the naive (smow)blog crew.

A sail boat!

However, and despite our doubts, we’re professionals and so we sought independent verification.

The problem with the secretive world of designers, however, is that getting independent verification is all but impossible.

So we did the next best thing and asked Ronan Bouroullec.

And he confirmed that yes there is a boat project.

It’s all at a very early stage but the brothers are keen, the client is keen … and so they plan to start work on it soon.

In addition to the challenge of working on such a project, both hope to get some new insights and fresh ideas that can be applied to other areas of their work. And having grown up near the coast it’s a project with which they can both identify.

Given that a lot of the brother’s work is characterised by the amount space they leave within the design, or better put, use in their design, – we’re thinking here of objects such as Algue, Vegetal or Panier – we can’t say that we would happily take to sea in a boat designed by Ronan and Erwan Bouroullec.

But we’re prepared to reserve our judgement until the work is finished.

And you can read our full Orgatec interview with Erwan Bouroullec very shortly.

La Maison Flottante. A floating house the Bouroullec's designed in 2006 for for resident artists in the CNEAI - Centre National de l'estampe et de l'art imprimé

La Maison Flottante. A floating house Ronan and Erwan Bouroullec designed in 2006 for resident artists at the CNEAI - Centre National de l'estampe et de l'art imprimé - in Chatou, France


Posted in Designer, Exhibitions and Shows, Interview, orgatec, Producer, Vitra Tagged with: , , , , ,

Facett : The ottomans prspective
January 20th, 2010 by julius
K

Kölle Alaaf: Facett by Ronan and Erwan Bouroullec

Designed in 2005 for the French producer Ligne Roset, Facett by Ronan and Erwan Bouroullec will be familiar, at least tactility, to all who know the Bretonnian Brothers Alcove Sofa for Vitra.

A winner of a RED DOT award in 2005 the Facett armchair is part of a small range of living and dining room furniture that also features a sofa and dining chair.

While garish orange/yellow isn’t always our favourite colour, Facett simply wouldn’t work in any other colour scheme.  And exactly because the colour matches the retro-Panton chic of the design we honestly believe Facett will fit effortlessly into any room.

Honest!

But what really makes Facett so good for us is the Ottoman: a wonderfully proportioned and formaly outstanding piece it is the perfect accompaniment to the Facett armchair whether used as foot stool or informal side table.

Kölle Alaaf: Facett by Ronan and Erwan Bouroullec

Facett Ottoman

Facett Ottoman

Facett by Ronan and Erwan Bouroullec ... detail

Facett by Ronan and Erwan Bouroullec ... detail

Facett : The ottomans prspective

Facett : The ottoman's perspective

Posted in imm cologne, Kölle Alaaf Tagged with: , ,

Ball Chair from Eero Aarnio
November 10th, 2009 by julius

Students. We love em!

But slightly better than students are poor graduates.

For just as a man alone in a forest at night must rely on all his wit and inventiveness to find warmth and food, so must a designer taking his first tentative freelance steps rely on all his talents and intuition as a designer not to freeze to death. Or starve.

Ball Chair by Eero Aarnio; a room within a room regardless where you are

Ball Chair by Eero Aarnio; a room within a room regardless where you are

So, or at least similar, is how we like to imagine Eero Aarnio developing probably his most defining design: the Ball Chair

Helsinki. 1962. The young Eero and his wife have a flat, but no proper chair for the lounge.
And so he decided to created his own.

The result was the Ball Chair  – or Globe Chair – one of the most instantly recognisable and universally beloved chair designs of the 20th century.

Aarnio’s Ball Chair is however more than an eclectic design; it is in many ways the forerunner to a concept of furniture design that sees furniture as a place of refuge, a place of safety and a place of comfort. Modern interpretations include, for example, Lese + Lebe  from Moormann or the highback version of Ronan and Erwan Bouroullec’s Alcove Sofa from Vitra.

Indeed Vitra’s “Net’n’Nest” office design concept relies to a great extent on the basics of the Ball Chair.

Created from a fibreglass shell with a lined and cushioned interior Ball Chair is the perfect addition to any home or office.

Or student flat.

Ball Chair from Eero Aarnio

Ball Chair from Eero Aarnio

Posted in Producer, Product Tagged with: , , , , , , , , ,

"usm_highboard_m_rubinrot"
October 8th, 2009 by julius
"usm_highboard_m_rubinrot"

usm_highboard_m_rubinrot ... soon at DOK Leipzig?

(click to play)

As a few you have noticed (and thanks for the mails by the way, always appreciated) we’ve been a bit quiet of late.

The reason for our absence was the development of our new short animated film: “usm_highboard_m_rubinrot”

Initially conceived as a simple animated tribute to the the role of the trouser press in the social history of lower-middle class England since 1067, the work proved to be little more complicated than first envisaged.

As one should really expect wth such a daring, genre-splitting, experimental work.

Focusing on one character, a ruby red highboard from Swiss designer furniture maker USM Haller, the film uses a series of rapidly interchanging images to create a post-cubist tribute to neat seams.

The film is now complete (click on the still to view a trailer), and we are hopeful that it will be included in the ANIMA Competition at the 2009 International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film – DOK Leipzig: Germany’s leading international festivals for artistic documentary and animated films and one of the most important in Europe.

smow and Vitra may not be providing the exquisite  Tom Vacs and Alcove Sofas for the media lounge this year, but DOK Leipzig remains one of the most important events in our cultural calender.

Who can argue with over 330 documentary and animated films over in seven days?

Ok we can, but then we can argue with walls, trains, tennis racquets and any other stubbornly inaminate objects.

DOK Leipzig is, however, always a warming ray of light in the darkening Leipzig autumn and never disappoints.

For those of you who can’t make it to Leipzig, we will be providing regular updates here and you can also follow events via the official DOK Leipzig twitter, facebook, myspace and vimeo services.

And should we win the coveted Gold Dove, we invite everyone to celebrate with us in Leipzig’s finest party location Horns Erben; where we promise to spend the entire 10,000 Euros prize money in one evening!

Posted in DOK Leipzig Tagged with: , , , , , ,